۵۷۶۱۳۲۲۸

تمامی هزینه‌ها خرید کالا/خدمت برعهده‌ی مشتری خواهد بود (قیمت کالا یا خدمت ، هزینه تماس، هزینه حمل، هزینه بسته‌بندی)

سیم کارت رند دائمی سامانتل

یکی از مرکز خدمات سامانتل هماهنگ می شود تغییر مالکیت خط تحویل گردیده می شود.

مدارک کارت ملی + حضور دو نفر الزامی + تکمیل فرم در مرکز خدمات سامانتل

 

نظر شما برای “۰۹۹۹۹۹۶۱۹۸۸”